Från Tallinn – Från Tallinn till Kuru byn är 186 km. Rakaste vägen är den stora landsvägen mellan Tallinn och Sankt Petersburg. Man skall köra denna vägen upp till Rakvere staden. Från ringvägen omkring Rakvere  skall man vända sig till Rannapungerja (man kör genom Tudu). Då man har kommit fram till Rannapungerja, skall man vända sig till vänster och köra till Kauksi vägkorsningen. Vid denna vägkorsningen är skilten som visar mot  Vasknarva. Man kör denna vägen  3 km, så ankommer man till  Kuru bushållplatsen. Stygan är bakom bushållplatsen (ca 100 m).

Från Tartu– Från Tartu till Kuru byn är 90 km. Kortaste väg till Kuru är den  Jõhvi- Tartu- Valgan landsvägen. Från Tartu kör man längs Jõhvi- Tartu- Valga landvägen till  Kauksi vägkorsningen. Vid denna vägkorsningen är skilten som visar mot  Vasknarva. Man kör denna vägen  3 km, så ankommer man till  Kuru bushållplatsen. Stygan är bakom bushållplatsen (ca 100 m). 

Från Pärnu – den rakaste vägen ( 220 km) till Peipsi-sjön går genom Türi, Põltsamaa och Jõgeva. Från Jõgeva kör man till  Mustvee, där skall man vända sig på Jõhvi- Tartu- Valga landsvägen och köra mot  Jõhvi. Man kör längs Jõhvi- Tartu- Valga landsvägen till Kauksi vägkorsningen. Vid denna vägkorsningen är skilten som visar mot  Vasknarva. Man kör denna vägen  3 km, så ankommer man till  Kuru bushållplatsen. Stygan är bakom bushållplatsen (ca 100 m).