Körtid från Kuru stygan till ridanläggningen  är 10 minuter. Här bjuder man på olika  möjligheter för alla häst- och ridintresserade. (www.vaiklapuhkus.ee)