Det är möjligt att hyra cyklar och taga sig i väg, för att bekanta sig med sevärdigheter i Peipsi-sjöns strandområde.